SMK Seri Kembangan

Usaha Tangga Kejayaan

UNIT DISIPLIN SMK SERI KEMBANGAN

 

JAWATANKUASA INDUK DISIPLIN SEKOLAH

 

Lembaga Tatatertib Sekolah Jawatankuasa Disiplin Sekolah

 

Pengerusi                    :   Pengetua

Naib Pengerusi I      :   Penolong Kanan HEM                                               Naib Pengerusi II    :   Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi III   :   Penolong Kanan Kokurikulum                             Naib Pengerusi IV   :   Penolong Kanan Petang

Setiausaha :   Ketua Guru Disiplin                                                                    Ahli-ahli :   Guru-guru DisIplin Dan Guru Penyelaras Blok

Guru-guru Disiplin 

Sesi Pagi ,                                                                   Sesi Petang

Ketua Guru Disiplin

Cik Low Foo Lin                                                          Pn. Parameswari a/p Nadarajah

Penolong Guru Disiplin

Pn. Chen Lee Na                                                               Pn. Lim Geoh Sim

Guru Penasihat Lembaga Pengawas

Pn. Parameswary a/p Ramaswamy                                Pn. Lim Geoh Sim

Pen. Pn. Mazura bt. Jamaluddin.                                     Pen. Pn. Nooraini bt. Che Yahya

Guru Penyelaras Blok

Pn. Satkunavathi a/p Iswarapatham                           Pn. Wong Saw Mei

Cik Siti Mariam bt. Hamzah                                             Pn. Noraini C. Y.

Pn. Suriyati bt. Muhamad Ali                                         Pn. Aldellah bt. Ali

Pn. Kwang Chew Say                                                           Pn. Akmal Roswita bt. Zakaria

Pn. Geetha Nair a/p Balev Krishrian                           Cik. Nur Aqman bt. Zulkifi

Pn. Saraspaty a/p Alechaiah                                          Pn. Keoy Sock Hong

Pn. Lim Li Hwee                                                                   Pn. Jayapiriya a/p Jayapargasan

Pn. Diong Moi Leng                                                            Pn. Azzarina bt. Anor Basah

Pn. Kanmani a/p Kandasamy.

Pn. Siti Norzila binti Tumin

Pn. Izza Iryani bt. Khalid

PENGENALAN

Pembangunan modal insan yang dihasratkan oleh kerajaan adalah bermula dari alam persekolahan. Ia termasuk usaha membentuk peribadi mulia di kalangan pelajar di mana semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing sama ada di peringkat kepimpinan tertinggi kerajaan, pimpinan semua peringkat, agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pengajian tinggi, sekolah, para ibu bapa, badan-badan bukan kerajaan (NGO) serta media massa. Gejala disiplin yang melibatkan pelajar sekolah boleh membantutkan usaha tersebut. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia telah merangka satu sistem yang boleh mengukur dan menilai tingkah laku pelajar seterusnya berupaya mengawal tingkahlaku tersebut. Pengukuran dan penilaian tersebut boleh digunakan oleh sekolah bagi menjadi petunjuk atau panduan untuk merangka strategi pencegahan, pemulihan dan pengembangan secara lebih berkesan.

NAMA PROGRAM

SISTEM KAWALAN DISIPLIN MURID (e-Disiplin)

VISI

“Modal Insan Pelajar Terbilang”

MISI

Memastikan pengurusan disiplin sekolah berada pada tahap yang terbaik, mempunyai daya kawal selia disiplin yang mantap dan berkesan.

KONSEP

Sistem ini merupakan satu sistem pengurusan disiplin yang dapat mengesan dan mengawal tingkahlaku pelajar. Seterusnya, langkah-langkah intervensi dapat dirancang dan dilaksanakan di sekolah bagi melahirkan modal insan pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek, selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

PRINSIP PELAKSANAAN

  1. Pelaksanaan dasar ‘semua guru adalah guru disiplin’
  2. Pemantapan kerjasama dan tindakan antara guru disiplin dan guru bimbingan dan kaunseling.
  3. Mempermudahkan tugas guru dalam pengurusan disiplin pelajar.

 

SISTEM KAWALAN DISIPLIN MURID (e-DISIPLIN)

 

Pengenalan

Sistem Kawalan Disiplin Murid (e-Disiplin) yang berasaskan web. SMK Seri Kembangan (SMKSK) adalah satu daripada 50 buah sekolah di sekitar negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur) yang dipilih oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi menyertaikan projek rintis ini. Sistem e-Disiplin ini telah dilaksanakan di sekolah mulai 1hb Mac 2010 bagi memantau dan mengawalselia prestasi disiplin dalam kalangan pelajar mengikut tatacara yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sistem e-Disiplin merupakan satu kaedah pemarkahan (merit & penalti) secara automasi yang berfungsi sebagai satu instrumen bagi mengukur, mengesan dan mengawalselia prestasi disiplin pelajar dan berperanan sebagai panduan bagi merangka langkah-langkah intervensi dalam pengurusan disiplin yang mantap di sekolah.

Untuk merealisasi dan melaksanakan dasar Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001 bahawa ”Semua Guru Adalah Guru Disiplin”, maka semua guru SMKSK dipertanggungjawabkan untuk memantau salah laku pelajar sepanjang waktu persekolahan.

Sistem ini juga berperanan sebagai panduan bagi merangka langkah-langkah intervensi dalam pengurusan disiplin yang mantap di sekolah. Selain daripada itu, ia dibina bagi memperluaskan lagi fungsi SSDM ke arah mengawal disiplin murid di peringkat sekolah seperti rajah di bawah.

Salah Laku Pelajar
SSDM + e-Disiplin
Intervensi

Sistem Pemarkahan

Maksud ’markah’ dalam e-Disiplin adalah markah penalti dan markah merit yang diberikan kepada seseorang pelajar. Markah penalti diberikan bagi kesalahan yang dilakukan manakala bagi setiap kebaikan atau kerja amal yang dikenalpasti, pelajar akan mendapat markah merit. Markah ini diberikan bukan sebagai satu bentuk hukuman malah ia bersifat sebagai petunjuk atau indikator bagi tujuan mengawalselia tingkahlaku pelajar.

Peruntukan Markah

Ciri utama yang menggerakkan sistem e-Disiplin adalah pemberian markah penalti dan markah merit. Pelajar-pelajar yang didapati melanggar peraturan sekolah akan diisu ’Borang Salah Laku’ (BSL) atau lebih dikenali sebagai ’Saman Disiplin’ oleh guru-guru dan markah penalti akan diberikan mengikut kadar yang ditetapkan iaitu, 3 markah bagi kesalahan ringan, 5 markah bagi kesalahan sederhana dan 10 markah bagi kesalahan berat. Manakala bagi setiap kebaikan atau kerja amal yang dikenalpasti, pelajar akan mendapat markah merit.

Setelah mencapai jumlah markah yang ditetapkan, sistem akan secara automatik memaparkan peringatan bagi mengeluarkan Amaran 1 (AD1), Amaran 2 (AD2) dan seterusnya sehingga Amaran 5 (AD5) iaitu Buang Sekolah.

Berikut adalah Sistem Permarkahan dan Tindakan Sekolah mengikut Sistem e-Disiplin yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia :

Jumlah Markah Tindakan Sekolah Tindakan Pelajar
3 – 19 Amaran lisan kepada pelajar Menerima amaran lisan
20 – 30 Amaran Pertama (bertulis) Menerima amaran, sesi kaunseling & kerja amal
31 – 40 Amaran Kedua (bertulis) Menerima amaran, sesi kaunseling, kerja amal
41 – 59 Pemantauan & Bimbingan kpd pelajar Sesi kaunseling berterusan
60 – 70 Hukuman GANTUNG SEKOLAH Sesi kaunseling khas selepas menjalani hukuman, membuat akujanji, kerja amal
71 – 79 Bimbingan Intensif Sesi kaunseling berterusan dan kerja amal
80 – 99 AMARAN AKHIR Muhasabah diri.  Kerja amal, sesi kaunseling intevensi
100 ↑ Hukuman BUANG SEKOLAH Buat rayuan dalam masa 30 hari

 

 

 

 

PROSES KAWALAN DISIPLIN

Proses kawalan disiplin pelajar terdiri daripada :

  1. i. Kerja Amal

Pelajar-pelajar yang melakukan salah laku disiplin dan telah diberi amaran sewajarnya diberikan suatu bentuk kerja amal yang bukan bercorak hukuman, sebaliknya untuk memberinya peluang memperbaiki dirinya agar berkelakuan positif.

  1. Bimbingan dan Kaunseling

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ialah perkhidmatan yang member peluang kepada pelajar-pelajar untuk berkembang ke arah kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Semua pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan apabila mereka memerlukannya. Mereka sebenarnya berpotensi untuk berubah sikap sekiranya diberi peluang dan bantuan untuk berbuat demikian. Menghukum semata-mata tidak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang mereka hadapi. Mendekati menerusi proses kaunseling adalah salah satu daripada kaedah ke arah itu.

  1. Program Intervensi

Memberi peluang yang secukupnya kepada pelajar yang terlibat dalam salah laku disiplin, melalui pelbagai program pembangunan sahsiah diri secara sistematik. Antara program intervensi yang boleh dilaksanakan ialah seminar. kursus, forum, kem jati diri, lawatan ke rumah kebajikan, pusat serenti, penjara, pusat pemulihan akhlak dan sebagainya.

Sponsors